درباره من

دارای مدرک:

  • بین المللی بدنسازی رزمی فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی.
  • مربی گری بدنسازی از وزارت علوم و تحقیقات-دانشگاه تهران.
  •  آمادگی جسمانی.
  •  دان دو کاراته شوتوکان.

 

سوابق:
  • 17 سال سابقه ورزش
  • 8سال سابقه مربیگری
اجرا شده توسط: همیار وردپرس